به همت فولاد متيل

بزودی؛ استارت آپ توزیع محصولات فولادی رونمایی می شود

تب‌های اولیه

مهندس عظیمیان، مدیرعامل فولادمبارکه در نشست تخصصی زنجیره توزیع محصولات فولادی، چالشهای پیش رو و استراتژی های جدید که با همکاری گروه فولاد مبارکه و فولادمتیل برگزار شد، گفت: اینکه گروه فولادمتیل به موضوع استارت آپ می پردازد، اقدام خوبی است که جای تشکر و قدرددانی دارد.

به گزارش معدن نامه به نقل از چیلان ، وی با بیان اینکه سیاست های تمام مراکز باید هماهنگ و همگن باشد، تصریح کرد: باید در همه جای کشور اینگونه اقدام ها در قالب یک نظام استارت آپی انجام شود تا همه از مزایایی که به همراه دارد استفاده کنند.
طبق این گزارش، از استارت آپ توزیع محصولات فولادی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی شرکت فولاد متیل به عنوان بزرگترین شبکه توزیع محصولات فولادی کشور در آینده ای نزدیک رونمایی می شود. این استارت آپ یک نرم افزار جامع به منظور ساختاردهی به شبکه توزیع محصولات فولادی در سطح خرده فروشی و با هدف توزیع محصولات فولادی به مصرف کنندگان نهایی است. در این نرم افزار کلیه مراکز خدماتی در یک ساختار منسجم نیازهای شبکه خرده فروشی را سفارش گیری کرده و از طریق نقش آفرینی برای کلیه بازرگانان این حوزه محصولات فولادی را به دست مصرف کنندگان نهایی می رسانند. این نرم افزار در آینده ای نزدیک اجرایی می شود.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟