در آزمایشگاه ساختمانی فولاد مبارکه انجام شد؛

تدوین دستورالعمل ساخت و آزمایش بتن مقاوم در برابر حرارت

تب‌های اولیه

بهروز راعی

دستورالعمل ساخت و آزمایش بتن مقاوم در برابر حرارت در واحد آزمایشگاه ساختمانی فولاد مبارکه تدوین شد.

سرپرست آزمایشگاه ساختمانی فولاد مبارکه ضمن اعلام این خبر گفت: با پیشرفت علم و پیدایش فناوریهای فراوان در قرن اخیر، شناخت بتن و خواص آن نیز توسعۀ چشمگیری داشته است؛ به نحوی که امروزه شاهد کاربرد انواع مختلف بتن با مصالح مختلف هستیم که هریک از آنها خواص و کاربری مخصوص به خود را دارد. در حال حاضر انواع مختلفی از سیمانها که شامل پوزولانها، سولفورها، پلیمرها، الیافهای مختلف و افزودنی های متفاوتی هستند، تولید میشوند.

محمدجواد رضایی ادامه داد: در جریان این پیشرفتها مشخص شده است که صرف توجه به مقاومت به عنوان معیاری برای طرح بتن برای محیط های مختلف و کاربردهای مختلف نمیتواند مشکلاتی را که در درازمدت در سازههای بتنی ایجاد میشود، حل کند. ازاین رو چند سالی است که مسئلۀ دوام بتن در محیطهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. مشاهدۀ خرابیهای بتن با عوامل فیزیکی و شیمیایی گوناگون در بیشتر نقاط جهان و با شدتی بیشتر در کشورهای درحال توسعه، افکار و اذهان مهندسان و شیمیدانان را به سمت طراحی بتنهایی با ویژگی خاص و با دوام لازم سوق داده است.

وی با تأکید بر اینکه در شرکتهای فولادسازی و کارخانه هایی که در آنها حرارت بسیار زیاد در پروسه های تولید وجود دارد، بتنهای معمولی برای سازههای در معرض حرارت کارآمد نیست، افزود: ویژگیهای این نوع بتن مناسب شرایط آن محیط نیست و در کمترین زمان بتن دچار خرابی و اضمحلال خواهد شد.

سرپرست آزمایشگاه ساختمانی فولاد مبارکه از شرایط خاص موجود در پروسۀ تولید شرکت فولاد مبارکه به عنوان یکی از الزامات استفاده از بتنهای خاص و استراتژیک یاد و تصریح کرد: در همین زمینه، واحد آزمایشگاه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ برای اولین بار در شرکت فولاد مبارکه اقدام به طراحی بتن مقاوم در برابر حرارت کرد که در قسمت کورۀ فولاد سبا اجرا شد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به درخواستهای متعدد نواحی تولیدی، دستورالعمل ساخت و آزمایش بتن مقاوم در برابر حرارت در قالب پروژه QCC در دستور کار واحد آزمایشگاه ساختمانی قرار گرفت و در شهریورماه سال جاری تدوین شد.

رمضانی با اشاره به خواص این نوع بتن گفت: مقاومت زیاد در حالت سرد (بالای Kg/cm۲ ۷۰۰) و تاب حرارتی قابل توجه آن در دمای ۱۰۰۰ درجۀ سانتیگراد از ویژگیهای این نوع بتن است؛ به صورتی که بعد از تحمل دمای ۱۰۰۰ درجه و با توجه به نوع پروژه و طراحی صورت گرفته، مقاومت آن از Kg/cm2200 تا  Kg/cm2350 خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه خواص رئولوژی این بتن مشابه بتن معمولی است و قابل ساخت در تمامی کارگاههای تولید بتن است، اظهار داشت: این بتن با ویژگیهای منحصربه فردی که دارد برای استفاده در فونداسیون و سازۀ کورههای ذوب، دیوار حوضچه های تخلیۀ سرباره و سازههای در معرض حرارت و پاشش مذاب مناسب است.

سرپرست آزمایشگاه ساختمانی فولاد مبارکه در بخش پایانی سخنان خود از حمایتهای معاون اجرای پروژهها، مدیر آزمایشگاهها، مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی، رئیس آزمایشگاه مرکزی، رئیس اجرای پروژه های شبکۀ حملونقل، کارکنان آزمایشگاه ساختمانی شرکت فولاد مبارکه و همچنین از مدیران عامل شرکتهای توکابتن و ریوا تحقیق تشکر و قدردانی کرد.

دسته بندی: 
هنوز امتیازی ثبت نشده

نظر شما چیست؟