توليد 10 هزارو925 تن آهک در شهریور ماه؛

ثبت چهارمین رکورد پیاپی تولید واحد آهک سازی فولاد هرمزگان

تب‌های اولیه

شیوا نیک وظیفه

براي چهارمین بار در امسال واحد آهک سازي فولاد هرمزگان موفق شد با توليد 10 هزارو925  تن آهک در شهریور ماه سال جاري رکورد توليد ماهانه آهک در اين واحد را ارتقاء دهند .

عباسعلی براهیمی، رئیس واحد آهک و حمل مواد این رکورد را عنوان کرد و در ادامه به خبرنگار معدن نامه گفت:‌ رکورد ماهانه قبلي توليد آهک در اين واحد مربوط به مرداد ماه سال جاري و به ميزان 10 هزارو 713تن بوده است .

وی عنوان کرد: شرکت فولاد هرمزگان طی ماه‌های خرداد، تیر و مرداد و شهریور به صورت پیاپی هر چهار ماه رکوردهای تولیدی داشته است. در خرداد ماه رکورد 10 هزار و 440  تن، در تیر ماه 10 هزار و 531 تن و در مرداد 10 هزار و 713 تن و در نهایت برای شهریور ماه با توليد 10 هزارو925  تن آهک رکورد مجدد ثبت شده است.

عباسعلی ابراهیمی گفت: افزایش تولید در واحد آهک سازی در راستای تولید کمي و کيفي از اهداف مهم واحد آهک سازی است و دنبال این هستیم که بهبود مستمر داشته باشیم و امیدواریم این ماه هم رکورد دیگری را ثبت نماییم.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (6 votes)

نظر شما چیست؟