سیف الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد:

مخالف صادرات نیستیم اما اولویت را رفع نیاز داخل می دانیم

تب‌های اولیه

مدت زیادی از اعتراض تولیدکنندگان فولادی در خصوص کمبود مواد اولیه می گذرد تا جایی که برخی از آنها تصمیم گرفته اند به این حوزه ورود کرده و خودشان نیاز معدنی خود را رفع کنند. این در حالیست با وضع عوارض برای صادرات سنگ آهن از سوی وزارت صمت همچنان مشکل رفع نشده و به قوت خود باقی است. طی چند روز گذشته جلسه ای‌ در انجمن فولاد در راستای این موضوع برگزار شد که پیشنهاداتی را در پی داشت. شرکت‌های بزرگ فولادی برای تأمین سنگ آهن گردهم آمدند که در این جلسه ‌پیشنهاد سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد این بود که فولادسازان و سنگ آهنی ها شریک شوند. عظیمیان، مدیر عامل فولاد مبارکه نیز هشدار داد سنگ آهن تامین نشود، کوره های فولاد به زودی خاموش می شود. یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان پیشنهاد جدیدی مطرح کرد تا عوارض 40 درصدی برای سنگ آهن وضع شود. محمدی، مدیرعامل فولاد خوزستان یادآوری کرد سرکوب قیمت شمش در بورس کالا، صادرات سنگ آهن را افزایش می دهد. در نهایت برای تصمیمات وزارت صمت در راستای کمبود سنگ آهن گفتگویی با مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت داشتیم.
سیف الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در گفتگو با معدن نامه عنوان کرد: موضوع خام فروشی همیشه برای وزارت صمت یک خط قرمز محسوب شده است. ما مخالف صادرات نیستیم اما تا زمانی که زنجیره فولاد برای بقاء نیازمند مواد اولیه ای باشد که صادر می شود، اولویت را رفع نیاز داخل می دانیم.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت افزود: در خصوص سنگها با عیار پایین تر می توان تصمیمات دیگری گرفت اما برای سنگ آهن خوراک فولادسازان داخلی نظارت داریم و برآن هستیم این نیاز را رفع کنیم وضع عوارض ۲۵ درصدی سنگ آهن نیز در همین راستا اعمال شد.

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (5 votes)

نظر شما چیست؟