مهمترين اهداف شرکت فولاد هرمزگان در سال 98- قسمت هفتم ( قسمت پایانی )

مهمترين برنامه هاي کميته تحول ارتباطات و مسئوليت هاي اجتماعي در سال 98

تب‌های اولیه

قسمت هفتم

مهمترين برنامه هاي کميته تحول ارتباطات و مسئوليت هاي اجتماعي در سال 98

  ارتقاي تصوير بيروني شرکت و اجراي پروژه پروژه ارتقاي برند و تصوير بيروني فولاد هرمزگان

 ارتقاي تعالي کميته تحول مسئوليتهاي اجتماعي و تدوين فرآيندها، گردشکارها و دستورالعملهاي روابط عمومي

 مديريت هزينه‌هاي کميته تحول مسئوليتهاي اجتماعي

 پايش و تحليل ماهانه گزارشهاي انحراف از بودجه روابط عمومي و انجام اقدامات اصلاحي مورد نياز

 پايش و تحليل ماهانه گزارشهاي انحراف از بودجه امور حقوقي و انجام اقدامات اصلاحي مورد نياز

 افزايش رضايت خانوادههاي کارکنان از خدمات فرهنگي و اجتماعي ارائه شده

 افزايش رضايت جامعه

  ارتقاي تعاملات ارزش‌ افزا با جامعه

 ارتقاي ايمني و سلامت کارکنان کميته تحول مسئوليتهاي اجتماعي

 شناسايي و مديريت 10 ريسک ايمني اولويت‌دار

 پيگيري و رفع مغايرتهاي ايمني شناسايي شده

 توسعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري اجتماعي در کارکنان

 توسعه مشارکتهاي در نمايشگاهها و همايشها

 تدوين برنامه توسعه فرهنگ مسئوليت‌پذيري اجتماعي در کارکنان

 برنامه ريزي جهت حضور موثر در همايشها و نمايشگاه‌هاي منتخب

 ارزيابي ميزان رضايت بازديدکنندگان از برگزاري و مشارکت در نمايشگاهها

 تکريم ذينفعان اجتماعي

  طراحي و استقرار نظام تکريم ذينفعان اجتماعي

 ايجاد فضاي مناسب براي ارائه خدمات مطلوب به مهمانان VIP

 ايجاد دفتر مناسب در شهر بندرعباس براي ارتباطات مطلوب با ذينفعان اجتماعي

 تدوين گردشکار ورود مراجعه کنندگان

توسعه روابط عمومي الکترونيکي

 ديجيتال کردن آرشيو مدارک روابط عمومي (عکسها، فيلمها، مستندات نوشتاري، روزنامه‌ها و مجلات)

 ارتقاي کميت و کيفيت محتواهاي رسانه اي

 توليد و انتشار محتواهاي مؤثر اطلاع‌رساني و تبليغاتي

 تأمين تجهيزات سمعي و بصري بهروز

 افزايش رضايت و دلبستگي کارکنان کميته تحول مسئوليتهاي اجتماعي

 بررسي و تحليل گزارش نظرسنجي از كاركنان کميته تحول و انجام اقدام اصلاحي مورد نياز

توسعه توانمنديهاي کارکنان کميته تحول مسئوليتهاي اجتماعي

 تدوين شايستگيهاي تخصصي و استاندارد مهارت مشاغل کميته تحول مسئوليتهاي اجتماعي

 اجراي نظام مديريت عملکرد کارکنان کميته تحول مسئوليتهاي اجتماعي

 برگزاري دورههاي آموزشي تخصصي روابط عمومي

 برگزاري دورههاي آموزشي تخصصي امور حقوقي

 توسعه سيستمهاي اطلاعاتي کميته تحول مسئوليتهاي اجتماعي

 پايش فصلي ميزان مشارکت کارکنان در نظامهاي تحولي و تعريف اقدامات اصلاحي مورد نياز براي دستيابي به اهداف تعيين شده

 توسعه مطلوب حفاظت فيزيکي

 تکميل حصارهاي پيراموني شرکت (شانتينگ يارد)

 توسعه سيستم نظارت تصويري مدار بسته

 مديريت اثربخش دعاوي حقوقي

 يکسان سازي قراردادهاي بيمه مسئوليت مدني شرکت و پيمانکاران

دسته بندی: 
امتیاز شما: هیچ (4 votes)

نظر شما چیست؟