ناگفته های فولاد مبارکه

تب‌های اولیه

دوستان یا دشمنانی که این روزها علیه صنعت استراتژیک فولاد موارد بی‌پایه و اساسی می نویسند و عجیب اینجاست که نوک حمِله آنان فولاد مبارکه است که به‌عکس سایر فولادسازها وضعیت بسیار خوبی دارد اگر افرادی که این‌گونه مطالب را می‌نویسند اندکی صداقت داشتند به وضعیت بحرانی فولاد خوزستان و ذوب‌آهن می‌بایستی اشاره می‌کردند مدیرعامل نابخرد فولاد خوزستان می‌گوید طرح‌های توسعه ما در فولاد اکسین خواهد بود که آن‌هم در حد۱.۲ میلیون تن است که مربوط به ۱۵ سال پیش است ایشان نمی‌فهمند که فولاد شادگان با ظرفیت ۸۰۰ هزار تن غیراقتصادی است و طرح‌های توسعه آن باید در آنجا متمرکز شوند و از خام فروشی که نوعی خون فروشی است دست بردارد از آن بدتر  مدیرعامل ذوب‌آهن می‌فهمد که تولید فولاد از طریق کوره بلند در مقیاس کمتر از ۵ میلیون تن اقتصادی نیست وسود آوری فولاد مبارکه را ناشی از رانت انرژی ارزان می‌داند و حداقل تلاش نمی‌کند که بداند هزینه انرژی برای هر تن فولاد مذاب در مبارکه ۱۳ درصد و در الحدید عربستان تنها۸ در صد است ضمن اینکه ایشان برای آگاهی بیشتر بهتر است به نظریه‌های ریکاردو یعنی یکی از ۳اقتصاددانی که زندگی نوع بشر  برایرادگرگون ساختند مراجعه کنند تا بهتر معنای رانت را بدانند دلیل موفقیت فولاد مبارکه و در جا زدن فولاد خوزستان و ذوب آهن این است که برای آموزش آقای سبحانی و۱۸۰۰ نفری که با هزینه ای برابر۴۲۰ میلیون دلار پول نفت پرداخت شده است دشمنان تلاش کنند سوراخ دعا را گم نکنند.

دسته بندی: 
نویسنده: 

نظر شما چیست؟