افزایش قیمت سیمان

روشنک حاجی بیگی

شرکت‌های تولیدکننده سیمان به دلیل افزایش غیرمتعارف هزینه‌های تولید، تعمیر و نگهداری، نسوز کاری و... طی یک سال گذشته با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. به‌طوری‌که به گفته کارشناسان این بخش قیمت هر تخته پاکت سیمان از 520 تومان سال گذشته به چهار برابر معادل 1920 تومان رسیده است.
از طرفی سیاست‌گذاری اخیر دولت مبنی بر اجرایی کردن طرح پیمان‌سپاری ارزی عدم‌اصلاح اشکالات موجود در این طرح کاهش صادرات سیمان را موجب شده است.