وزارت

روشنک حاجی بیگی

فعالان بخش معدن و صنایع معدنی ماه‌هاست با مشکلات ناشی از سیاست‌گذاری‌های غیر توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ بنا بر گفته کارشناسان این بخش، به دلیل تصمیم‌گیری‌های عمدتاً غیر کارشناسی و غیراقتصادی بسیاری از واحدهای تولیدی در این حوزه نیمه فعال یا به وضعیت تعطیلی رسیده‌اند.