پروژه‌های عمرانی

رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور بابیان اینکه فعالیت سازمان باید به شکلی باشد تا برای اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ از این سازمان استعلام گرفته شود، گفت: طرح استعلام اجرای طرح‌های عمرانی از سازمان زمین‌شناسی، مخاطرات زمین‌شناختی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.