چالش تأمین مواد اولیه

روشنک حاجی بیگی

کارخانه‌های فرآوری مولیبدن طی چند سال اخیر با چالش تأمین مواد اولیه این محصول (سولفور مولیبدن) مواجه شده‌اند و در حال حاضر شرکت ملی مس تنها عرضه‌کننده سولفور مولیبدن به این کارخانه‌هاست که بخشی از آن را پس از استخراج به‌عنوان محصول جانبی مس مصرف و بخش دیگر را در بورس کالای ایران عرضه می‌کند.