اعظم خندان

 

 

تحریم، صنعت فولاد،  صَرف فعل خواستن

اگر از تلاش­های حاج امین الضرب و صنیع الدوله در ساخت کارخانه تولید فولاد بگذریم، سازمان یافته ­ترین تلاش، در سال 1317 اتفاق افتاد که به دنبال نزدیکی دولت­های ایران و آلمان، ساخت کارخانه فولاد با همکاری کشور آلمان و خرید تجهیزات از این کشور کلید خورد و ساختمان آن در محل کردان کرج بنا گردید. اما تجهیزات آن هیچگاه به ایران نرسید و گفته می­شود کشتی حامل این تجهیزات توسط انگلیس توقیف و به مصر منتقل شد و یا بنابر روایت دیگر این کشتی غرق شد.